Kategorija : Inovacije u poljoprivredi

Inovacijama koje menjaju poljoprivredu.

Dronovi i pčele. Klima se menja i utiče na sve, pa i na pčele bez kojih nema života. Svaki plod koji se nađe na našoj trpezi, plod je ne samo rada proizvođača, već i vrednih pčela. Neke kompanije u svetu su u oglede uvele dronove koji oprašuju cvetove jabuka. I tu nije kraj, dronovi su ušli i u srpske njive. Trenutno rade aplikaciju pesticida, a sutra ko zna šta još…

Vertikalne farme. Ovaj sistem gajenja nije raširen u značajnoj meri, ali ga ne treba podceniti. Prostora je sve manje, pa i obradivog zemljišta, a ovaj sistem pruža efikasnost i profitabilnost. To znači održivu proizvodnju.

Sateliti. Danas moderan farmer koristi satelite u navođenju svojih traktora, ali mogućnosti su brojne. Zahvaljujući satelitskim snimcima moguće je odrediti vlažnost zemljišta, a zatim prilagoditi setvu uslovima na njivi. Moguće je i oceniti da li je biljka „gladna“, a onda odrediti koliko „hrane“ (đubriva) joj treba dati. Istom tehnologijom može se primetiti i prvi razvoj bolesti, a zatim pravovremeno zaštititi usev.

Automatizovana berba. Već uveliko se rade ogledi primene robota u berbi jagoda i jabuka. Senzori na robotu proveravaju boju ploda i ukoliko je on zreo, ruka robota ga ubira i pakuje u gajbicu. Ovi roboti su jako skupi, ali uskoro će se sigurno naći u širokoj primeni i doneće pravu revoluciju.

Možemo zaključiti da vera u našu poljoprivredu raste, a mnogi naši mladi poljoprivrednici već koriste neke od opisanih inovacija i tehnologija.