Image default

Pravilno korišćenje blokade na IMT 539.

Blokadom diferencijala traktora pri oranju i kretanjem u brazdi ostvaruje veća vučna sila za oko 46,91% u odnosu na rad bez blokade diferencijala. Pri specifičnom otporu zemljišta od 0,7 daN/cm2 , traktor sa blokadom diferencijala pri dubini oranja od 25 cm ostvaruje manje troškove za 20-30%.
3. ZAKLJUČAK
Na osnovu sprovedenih istraživanja mogu se izvesti sledeći zaključci:
− formirane su jednačine za izračunavanje dinamičkog opterećenja na točkovima traktora napred i nazad,
− potom su definisane jednačine za izračunavanje dinamičkog opterećenja na levom i desnom točku zadnjeg mosta traktora pri kretanju u brazdi i
− za usvojene podatke traktora utvrđeno je povećanje vučne sile za 46,91%.

Povezani članci

Traktorske gume – značaj, kako izabrati prave gume, karakteristike

admin

Da li se radujete novim komšijama na selu?

admin

John Deere Bal sa traktorima

admin