Image default

Kako najlakše podesiti plug? – Saveti stručnjaka

Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta, sa kojom treba da se obezbede najpovoljniji uslovi za rast i razvoj biljaka. Raoni nošeni plug sastoji se iz niza međusobno povezanih delova, koji na taj način čine jednu funkcionalnu celinu. Osnovni zadatak pluga kao celine je da vrši oranje zemljišta. Pod oranjem se podrazumeva horizontalno i vertikalno odsecanje trake zemljišta, koja se usled rada pluga podiže, drobi, prevrće, sitni  i meša pomoću pojedinih radnih delova pluga.

Podešavanje pluga u horizontalnoj ravni

Pravilan položaj prednjeg plužnog tela je kada je peta (kraj) raonika, u istoj liniji sa unutrašnjom stranom prednjeg i zadnjeg točka traktora, to jest da ih ta linija dodiruje. Tada se kaže, da se linija vuče traktora i linija otpora pluga poklapaju, i da je plug dobro podešen.

Podešavanje pluga u vertikalnoj ravni

Podešavanje pluga u vertikalnoj ravni vrši se gornjom traktorskom polugom hidraulika – toplingom. Plug se postavi u horizontalan položaj u odnosu na zemljište, tako da sva plužna tela leže u istoj ravni i  oru na istoj dubini. Radi toga treba kontrolisati razmak između vrhova raonika i grede rama, koji moraju biti jednaki kod svih plužnih tela

Za uštedu energije u oranju, traktor i plug treba da čine jedan homogen – agregat, koji samo dobro podešen, smanjuje utrošak goriva, povećava učinak u radu, i ispunjava kvalitativne zahteve u osnovnoj obradi zemljišta.

Povezani članci

Nekoliko saveta za proveravanje i podešavanje vaše prskalice!

admin

FREZA ZA UNUTAR REDNU OBRADU – MEHANIČKO UKLANJANJE KOROVA

admin

Mašina protiv mraza – F-AIRGO

admin

Ostavite komentar